O projektu - Chodím do práce v Pardubickém kraji

loga-eu

Tento projekt je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.1.28/02.0044 
Realizátor projektu:     Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Harmonogram realizace:  1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

 

Dne 1. dubna 2013 zahájila Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje realizaci projektu CHODÍM DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Cílem projektu je vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků a aktivní účast zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Prostřednictvím projektu se zvýší sociálně-právní znalosti, schopnosti a dovednosti žáků. Cílem projektu je mimo jiné i eliminování odlivu kvalifikované pracovní síly z území Pardubického kraje. Projekt je realizován za účelem motivování žáků k setrvání při volbě povolání na území Pardubického kraje. Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím dvou klíčových aktivit popsaných níže. 

Obsahem projektu jsou dvě klíčové aktivity (dále KA):

Klíčová aktivita č. 01 (dále KA 1) bude realizována prostřednictvím 70 odborných stáží šitých na míru pro 210 žáků předposledních ročníků základních a středních škol Pardubického kraje. 

  • Výstupem KA 1 budou webové stránky projektu (v rámci www.rrapk.cz), na kterých jsou uvedeny základní informace o projektu s nabídkou zapojení do projektu, kde jsou zveřejňovány zkušenosti a zážitky ze stáží.
  • Dalším hmotným výstupem KA 1 budou dvě vydání tištěného sborníku o průběhu a vyhodnocení stáží.
  • Nehmotným výstupem projektu budou nové typy odborných stáží pro žáky – stáž typu A (tzv. shadowing day) a stáž typu B (tzv. work observation day).

Klíčová aktivita č. 02 (dále KA 2) bude naplněna realizací celkem 40 seminářů na téma “Sociálně-právní minimum absolventa střední školy“ určených pro žáky posledních ročníků středních škol v Pardubickém kraji, které je seznámí s povinnostmi vyplývajícími z ukončení studia. 

  • Výstupem KA 2 bude 900 proškolených žáků posledních ročníků SŠ
  • Hmotným výstupem projektu je leták se základními informacemi o daných tématech, CD s prezentacemi ze seminářů a tyto webové stránky
  • Webové stránky škol účastnících se klíčové aktivity č. 2 (semináře sociálně-právního minima) budou provázány s touto webovou stránkou.

PROJEKT BYL 31. 12. 2014 UKONČEN, NYNÍ PROBÍHÁ UDRŽITELNOST.

Kontakt

logo-rrapkRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje
náměstí  Republiky 12, 530 21 Pardubice

Pro případný zájem o zapojení se do projektu můžete využít níže uvedené kontakty:

Ing. Jarmila Krejčí - projektový manažer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 913

Mgr. Petra Srdínková - manažer aktivity č. 02

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 914