Práce v zahraničí - Chodím do práce v Pardubickém kraji

loga-eu

Tento projekt je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky.

Práce v zahraničí

 


 

Proč pracovat v zahraničí

 • vyšší platové ohodnocení než v ČR
 • možnost zaměstnání v oboru
 • touha cestovat, poznat jiné země a lidi
 • zdokonalit se v cizím jazyce

Co je potřeba vědět předem

Jestliže splňuji předpoklady, tedy umím jazyk, musím:

1znát podmínky vstupu na pracovní trh dané země (od 1. 5. 2011 nepotřebují občané ČR pracovní povolení v žádné členské zemi EU)

2některé země mají zaveden systém registrace, takže ačkoliv nevyžadují pracovní povolení, je nutné se pro účel zaměstnání zaregistrovat. Než se začnete zajímat o práci v některé ze zemí, kde máte přístup na pracovní trh omezen, je nutné seznámit se s náležitostmi, které je třeba pro získání pracovního povolení splnit. Ideální je obrátit se na Úřad práce přímo v dané zemi

3registrace pobytu - na občany Evropské unie se sice vztahuje právo volného pohybu osob a z tohoto důvodu není vstup na území jiného členského státu podmíněn vydáním víza nebo povolením k pobytu. Pokud není úmysl pobývat v jiné zemi EU déle než 3 měsíce, pak stačí cestovní pas nebo občanský průkaz. Hostitelská země je oprávněna požadovat ohlášení pobytu příslušným úřadům (většinou oddělení cizinecké policie nebo obecnímu úřadu). Toto oznámení bývá automatické, například při ubytování v hotelu. 
Pokud však plánujete zůstat v zemi déle než 3 měsíce, měli byste se registrovat za podmínek stanovených v zemi, v níž se nacházíte. Příslušné úřady jsou oprávněny vyžadovat po vás potvrzení o zaměstnání, ale i jiné dokumenty, např. důkaz, že máte dostatečné finanční zdroje a zdravotní pojištění. Obratem byste měli dostat osvědčení o registraci

4pomocnou institucí v zahraničí může být cizinecká policie či regionální správní úřad. Také již zmiňovaný Úřad práce

5uznávání kvalifikace - oblast odborných kvalifikací je pro účely výkonu povolání upravena právním rámcem Evropského společenství. Vzájemné uznávání odborných kvalifikací se týká většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem stanoveny určité kvalifikační požadavky - tzv. regulovaná povolání. Obecně platí, že jestliže jste odborníkem v jedné členské zemi, jste odborníkem i v zemi jiné. Chce-li občan ČR vykonávat v některé zemi EU regulované povolání, musí požádat odpovědnou instituci v cílové zemi o uznání odborné kvalifikace. Uznávacími orgány bývají příslušná ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována.

6musíte si otevřít účet - k tomu budete potřebovat prokázat svou identitu a adresu, na které se v dané zemi zdržujete. V některých zemích (např. ve Velké Británii nebo Irsku) mohou chtít prokázat adresu ze dvou nezávislých zdrojů (např. řidičský průkaz dané země, stvrzenka o zaplacení inkasa apod.).

Můžete se setkat i s tím, že po vás budou v bance požadovat tzv. „bankovní informaci“ z české banky, jež potvrzuje vaši „solidnost“.

 

Práce v EU

vlajky clenskych statu EU

V pracovním poměru se obvykle pracovní smlouva řídí právem státu, kde je dotyčný zaměstnán, ale je možnost si zvolit právo mezinárodní. 

 

Vhodné náležitosti

Je vhodné mít uzavřenou písemnou smlouvu, která by měla mimo jiné obsahovat:
 • začátek pracovního poměru
 • pracovní zařazení zaměstnance a vymezení pracovních činností a povinností
 • místo výkonu práce
 • pracovní dobu (týdenní, v hodinách)
 • délku zkušební doby
 • výpovědní lhůtu
 • mzdu a způsob její úhrady
 • kolektivní smlouvu (jestliže se na zaměstnance vztahuje).

V rámci EU jsou zajímavé dva státy (co se pracovního poměru týká):

Belgie

Pracovní poměr na dobu neurčitou nemusí být nutně určen písemně (obvykle se pracovní smlouva uzavírá písemně).

Písemně rozhodně musí být určena zkušební doba, poměr na dobu určitou, částečný pracovní úvazek, nebo zaměstnání při studiu.

Velká Británie

Uzavření ústní forma pracovního poměru je možné, během dvou měsíců v zaměstnání je vyžadováno písemné potvrzení smlouvy.

Pendler

Lze být i pendlerem, což je, přeloženo, přeshraniční pracovník, a to je osoba zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná v jiném členském státě, než je stát kde má bydliště, kam se vrací denně nebo alespoň nejméně jednou týdně. Pracovníci podléhají předpisům státu, kde jsou zaměstnaní. V tom státě jsou také zdravotně a nemocensky pojištěni. Současně nemusí oni ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci hradit příspěvky na zdravotní pojištění v ČR. Výhodou je, že pracovník má nárok na plnou zdravotní péči v České republice i v zemi, kde pracuje.

Rakousko a pendleři

Bilaterální dohoda mezi Rakouskem a ČR umožňuje získat pracovní povolení pro české občany, kteří chtějí dojíždět za prací do Rakouska. Podle uvedených dohod je pendlerem občan, který má minimálně jeden rok trvalý pobyt v příhraničních regionech hraničících s Rakouskem. Konkrétně jde o okresy Břeclav, Znojmo, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. Další podmínkou je, že se pracovník musí do České republiky vracet každý den. Pracovní povolení je při splnění těchto podmínek vydáváno až na dobu 12 měsíců, s následnou možností zažádat o volný pohyb na rakouském trhu práce.

Práce v dalších vybraných státech

Švýcarsko

Ve Švýcarsku potřebují pracovní povolení státní příslušníci všech členských zemí EU. Tento požadavek přestane platit 31. května 2014 – pro státní příslušníky Rumunska a Bulharska se však může toto omezení uplatňovat až do 31. května 2019.

 

Kanada

Na pracovní povolení potřebujete souhlas od budoucího zaměstnavatele, u kterého tedy musíte mít jistou práci. Proto je nutné hledat práci předem. Po sehnání práce můžou uběhnout i 3 měsíce s vyřizováním pracovního povolení a pracovního víza, proto je třeba s tím počítat a vše pečlivě plánovat dopředu. Pomoci by vám mohl například propracovaný program Zažijte KanaduJedná se o program pro lidi od 18 do 35 let, kdy má možnost 1 500 Čechů získat pracovní povolení na jeden rok v Kanadě, takže je možné tam 12 měsíců legálně žít a pracovat, a díky tomu se zdokonalovat v jazyce a poznávat odlišnou kulturu.

USA

Pro práci v USA je nutné mít pracovní vízum. Existuje několik typů, pro české uchazeče o zaměstnání jsou nejdůležitější tato tři:

APracovní vízum G je určeno pro zaměstnance mezinárodních společností, které působí v USA. Využívají ho převážně již pracující v mezinárodní společnosti odjíždějící na delší pracovní cestu do USA.

BPracovní vízum H slouží pro zaměstnance amerických zaměstnavatelů, pro nové žadatele o práci je jednoznačně tím pravým.

CPracovní vízum J, které je pro výměnné pobyty a pro pobyty v rámci programu Work and Travel, využívají ho převážně studenti.

 

Work and Travel:

work-travelWork and Travel je kulturně výměnný program určený pro studenty všech ročníků VŠ a VOŠ. Jako student máte jedinečnou příležitost vycestovat do USA a legálně tam pracovat po dobu až 4 měsíců. Dalších 30 dnů můžete v zemi zůstat a cestovat.

Podmínky programu:

 • věk 18-30 let,

 • student denního studia VŠ nebo VOŠ (v době žádosti o vízum je nutné mít úspěšně ukončený minimálně 1 semestr studia),

 • alespoň mírně pokročilá znalost angličtiny.

Co získáte

 • možnost legálně pracovat v USA až 4 měsíce a používat angličtinu v přirozeném prostředí
 • široký výběr pracovních pozic po celém území USA, také na Havaji
 • průměrnou mzdu 7,25-12 USD/hod
 • možnost cestovat s kamarádem nebo ve skupině
 • možnost setkat se před odjezdem s dalšími studenty, kteří na Work and Travel cestují
 • komplexní servis - předáme vám informace potřebné k pobytu – od letenky přes pojištění atd.
 • možnost cestování po USA po ukončení práce po dobu až 30 dnů
 • vyřízení formalit.

Délka pobytu:

Studenti většinou cestují na 2 až 4 měsíce. Pracovat můžete již od poloviny května, délka pobytu závisí na délce pracovní dohody se zaměstnavatelem. Po vypršení pracovního závazku máte 30 dní na cestování po USA. Délka pobytu v USA se nesmí krýt se začátkem studijního období na vaší škole a student se musí do termínu začátku studijního období vrátit zpět do České či Slovenské republiky (platí i pro studenty posledních ročníků).

Pro zařízení „klasického“ pracovního víza je třeba donést na americkou ambasádu v Praze mnoho dokladů a zúčastnit se pohovor na americké ambasádě. S sebou je nutné mít:

 • pas,
 • žádost o vízum,
 • vízový poplatek v českých korunách nebo v amerických dolarech,
 • doklad o zaplacení kurýrního poplatku,
 • fotografii s bílým pozadím (velikost 5x5cm),
 • obálku s adresou a telefonním číslem pro doručení pasu,
 • dále pak americká ambasáda v Praze doporučuje mít připravený: výpis z bankovního účtu za 3 měsíce, pracovní smlouvu, zvací dopis, potvrzení o studiu a index.

 

Austrálie

Jako jedna z mála zemí má Austrálie povinná víza i pro turisty. To na nejkratší dobu, 3 měsíce, lze však zařídit bezplatně. Držitel turistického víza nesmí v Austrálii pracovat. Možností, jak v Austrálii pracovat, je studentské vízum, které studentovi dovolí v Austrálii nejen studovat ale i pracovat. Odpracovat si však může jen 20 týdně v době výuky, o prázdninách je pracovní doba úplně neomezená. V Austrálii je také možnost získat pracovní vízum, které lze dostat až na 4 roky. Jako v Kanadě je i v Austrálii bezpodmínečně nutné mít domluvenou práci předem a pro získání pracovního víza dostat povolení od budoucího zaměstnavatele.

Nový Zéland

work-and-travel-neuseeland

Požadavky ohledně práce na Novém Zélandu fungují podobně jako v Austrálii. Turistické vízum dostanete bezplatně na letišti. Se studentským vízem můžete pracovat na částečný úvazek a je třeba pouze při studiu delším jak 6 měsíců. Další možností, jak na NZ pracovat, je SSE. Jde o krátkodobé pracovní povolení a umožňuje na Novém Zélandu pracovat 6 měsíců (s možností prodloužení o 6 týdnů) a lze 3 měsíce po ukončení pracovního poměru cestovat. SSE je však udělován pouze lidem, kteří již jsou na území Nového Zélandu. Další víza už jsou trvalá a jde například o SMC (Skilled Migrant Category), u kterého musíte prokázat, že vaše schopnosti jsou pro Nový Zéland přínosné.

Další významnou možností, jak na NZ pracovat je WHS (Working Holiday Scheme), což je pracovní povolení pro lidi mezi 18 - 35 lety. Umožňuje pracovat v jakémkoli oboru po dobu jednoho roku s možností prodloužení o tři měsíce či déle. Pro Českou republiku je každoročně uvolněno přibližně 1 200 míst.

Podmínky získání pracovního povolení v rámci programu WHS:

 • věk 18 – 35 let,
 • pas vydaný v ČR a platný alespoň tři měsíce po návratu do ČR,
 • nemít děti,
 • mít zpáteční letenku nebo dostatek financí na její nákup,
 • mít k dispozici 4 200 NZ dolarů pro „život“,
 • zajistit si pojištění pro případ nemoci či hospitalizace,
 • nemít již schválené vízum v rámci jiné žádosti.

 

Rusko

Ačkoli Rusko zatím není úplně klasickou zemí, kde Češi shání práci, přesto se více lidí o získání práce zde snaží. Získat můžete služební vízum na dobu 2-5 let, které je určeno pro obchodní cesty do Ruské federace. Pracovní vízum je udělováno na 1 až 3 roky a je potřeba mít zajištěnou práci pod ruským zaměstnavatelem.

O pracovní vízum požádáte na ruském velvyslanectví.

K získání pracovního víza do Ruské federace budete potřebovat:

 • pozvání k návštěvě,
 • fotografii,
 • cestovní pas (platný alespoň 6 měsíců po vypršení pobytu v Rusku),
 • cestovní pojištění platné po celou dobu pobytu v Ruské federaci,
 • mezi další požadavky patří ohlašovací povinnost, kdy každé ubytovací zařízení musí cizince povinně zaregistrovat. Potvrzení o této registraci je nutné do 24 hodin donést na Federální migrační službu Ruské federace. Taktéž je třeba ohlásit ukončení ubytování a to do poledne následujícího dne.
Největší šanci najít práci v Rusku máte skrze kontakty mezi českými a ruskými společnostmi. Je také možnost spolehnout se na internetové portály. Avšak k vzhledem k velmi složité administrativě a relativní uzavřenosti Ruska se do něj nedá lehce vycestovat a práci shánět na místě.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Jednotlivé instituce sociálního a zdravotního pojištění členských států mezi sebou komunikují prostřednictvím tzv. evropských formulářů. Ty mj. obsahují pravidla, jejichž cílem je především určit, který stát je odpovědný za výběr pojistného a poskytování dávek. Nařízení fungují tak, že u migrující osoby v závislosti na její konkrétní situaci jednoznačně určí, podle předpisů kterého státu jí má být např. poskytnuto nemocenské pojištění či důchod

Nařízení pokrývají s výjimkou sociální pomoci všechna odvětví sociálního zabezpečení:

 • dávky v nemoci a mateřství (včetně zdravotní péče),
 • rodinné dávky,
 • dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
 • důchodové (starobní, invalidní, pozůstalostní) a předdůchodové dávky,
 • dávky v nezaměstnanosti,
 • zvláštní nepříspěvkové dávky,
 • pohřebné.

 

Existuje i síť tzv. dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které upravují vztahy ke státům mimo EU, EHP a Švýcarska. Tyto smlouvy jsou postaveny na obdobných principech jako právo EU, nicméně v konkrétním obsahu se smlouvy liší. Existuje seznam států, s nimiž má ČR právě takové smlouvy uzavřené (například Chile, Moldávie a další).

 

Zaměstnanci odcházející za prací do jiného členského státu

Pokud odcházíte za prací do jiného členského státu, budete od počátku vašeho pracovního vztahu v tomto státě rovněž podléhat místnímu systému sociálního zabezpečení, tzn., že budete odvádět pojistné tam a budete mít možnost žádat o tamní sociální dávky za stejných podmínek jako místní občané. To zároveň znamená, že nebudete účastni systému českého, a proto je třeba, abyste tuto skutečnost před odchodem sdělili následujícím českým úřadům:  

a) Zdravotní pojišťovně, jejímž jste pojištěncem

b) Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce (dále jen „ÚP“) v místě Vašeho bydliště – pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci pobíráte některou z dávek poskytovaných tímto úřadem (podporu v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a další)

Z účasti na nemocenském a důchodovém pojištění odhlašuje své zaměstnance zaměstnavatel, zaměstnanci zde žádná povinnost nevzniká.

Doby pojištění v jiném členském státě nejsou ztracené, dalo by se říci, že se nikam neztratí. K době pojištění získané v jiném členském státě bude v případě potřeby přihlédnuto například při posuzování nároku na český důchod. Jakmile dosáhnete důchodového věku, můžete požádat o starobní důchod ve všech státech, kde jste pracovali.

Informace o souběžných zaměstnáních ve více státech jsou dostupné zde.

 

Povinnosti při návratu do ČR

Jakmile ukončíte svou výdělečnou činnost v jiném členském státě a rozhodnete se vrátit do ČR, měli byste kontaktovat následující instituce:

Azdravotní pojišťovnu – po dobu činnosti v jiném členském státě jste, kromě výjimek, nebyli v ČR zdravotně pojištěni

Bkontaktní pracoviště úřadu práce v místě vašeho bydliště, pokud si přejete hledat jeho prostřednictvím nové zaměstnání nebo žádáte o dávky poskytované tímto úřadem. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném členském státě a návratu do ČR nemáte vždy nárok na českou podporu v nezaměstnanosti.

Cpokud jde o ČSSZ – nemusíte nic ohlašovat, nicméně doporučujeme uchovat doklady o pojištění v zahraničí, pokud vám byly místními orgány vystaveny.

 Obecně platí, že dávky v nezaměstnanosti poskytuje stát, ve kterém jste naposledy pracovali.

 penezenka-mince

Účet, finance a daně

V oblasti zdanění příjmů zatím neexistuje v EU jednotná právní úprava. Základním pravidlem pro určení způsobu zdanění je to, zda je poplatník v příslušném roce daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného státu. U daňových rezidentů České republiky podléhají zdanění v České republice jejich celosvětové příjmy. Podle českých daňových zákonů je českým daňovým rezidentem osoba, která má na území ČR bydliště nebo se v České republice zdržuje alespoň 183 dnů v roce. Jestliže však budete žít i vydělávat v jiném státě, zatímco přerušíte svou činnost v České republice, budete s nejvyšší pravděpodobností své příjmy zdaňovat v zahraničí. Za situace, kdy si současně s Českou republikou činí nárok na zdanění vašich celosvětových příjmů jiný členský stát, použije se pro určení daňové povinnosti příslušná bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění. Ta zabraňuje tomu, aby byl jeden příjem zdaněn dvakrát. Smlouva obsahuje kritéria, na jejichž základě se určí, ve kterém státě je tato osoba rezidentem. Obvykle je osoba rezidentem v tom státě, v němž má středisko svých životních zájmů (rodinné příslušníky, byt, trvalé bydliště atd.). Pokud český daňový rezident obdrží příjmy ze zdrojů v zahraničí, musí je uvést ve svém daňovém přiznání v České republice. Pokud tyto příjmy byly v cizině již zdaněny, postupuje se při výpočtu daně podle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění, přičemž existují čtyři možné způsoby výpočtu. Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně.

.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A PRAKTICKÉ INFORMACE

Kontaktní údaje na instituce sociálního zabezpečení v ČR

Pokud budete potřebovat podrobnější informace v jednotlivých oblastech sociálního zabezpečení, kontaktujte:

 • pro oblast určení příslušných právních předpisů (otázky spojené s určením toho, ve kterém státě je osoba pojištěna): Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25 225 08 Praha 5 www.cssz.cz (sekce EU-Určení státu pojištění), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Call centrum: + 420 840 406 040

 • pro oblast zdravotního pojištění: Centrum mezistátních úhrad Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3, www.cmu.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Call centrum: +420 236 033 411

 • pro oblast nemocenského a dávek v mateřství: Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25 225 08 Praha 5 www.cssz.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Call centrum: +420 840 406 040

SOLVIT

- tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě a můžete se tak na něj obrátit se stížností i v českém jazyce.

Účelem systému SOLVIT je řešit rychle a efektivně konkrétní problémy občanů a podnikatelů, které se týkají např. volného pohybu služeb a zboží, uznání profesní kvalifikace, ale i např. pobytových práv či urgence přídavků na děti. Nabízí tak alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Na činnost národních SOLVIT center dohlíží Evropská komise, která případně poskytuje i pomoc při řešení složitějších případů.

Kontakt:

Pro korespondenci použijte následující poštovní adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT centrum pro Českou republiku

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 224 221 701

fax: +420 224 853 079

Více na http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/

 

EURES - Evropské služby zaměstnanosti

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES - evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na krajských pobočkách ÚP v České republice. Služby jsou poskytované zdarma.

Kontakty na jednotlivé EURES poradce naleznete na tomto odkazu.

EURES

- usnadňuje mezinárodní mobilitu pracovních sil,

- je k dispozici portál (volná místa a životopisy vs. poradenství (dtb. životních a pracovních podmínek),

- týká se zemí EU, EHP + Švýcarska,

- na všech pověřených ÚP v ČR (krajské úřady),

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

 • Na stránkách Evropské komise v sekci Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování naleznete užitečné informace z oblasti sociálního zabezpečení na evropské úrovni: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=cs

 • Vaše práva v jednotlivých zemích - v rámci webu Evropské komise naleznete přehled základních práv v oblasti sociálního zabezpečení v každém členském státě. Informace o národních systémech jsou k dispozici ve všech jazycích, tzn. i v českém jazyce. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=858

Několik rad

Když odjíždím pracovat do zahraničí, nesmím zapomenout na občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz zdravotního pojištění, doklady o vzdělání a kvalifikaci (např. jazykové zkoušky, dokumenty o odborné způsobilosti), řidičský průkaz (mezinárodní), bankovní informace (solventnost)

 • Je dobré informovat někoho z rodiny o tom, kam přesně jedu, co tam budu dělat…….pozor na klamavé inzeráty nabízející práci!!!
 • Nikdo by neměl podléhat pojistné povinnosti ve dvou zemích zároveň.
 • Je nutné vždy informovat zdravotní pojišťovnu o tom, že odcházím pracovat do jiného státu. V případě, že podle výše uvedených pravidel budu podléhat pojištění v jiném státě, je nutné se odhlásit ze zdravotního systému v ČR a v hostitelské zemi se u zdravotní pojišťovny nahlásit! Po návratu do ČR je důležité doložit to, že jsem byl v hostitelské zemi zdravotně pojištěn.
 • Státní pojištění = stát, ve kterém pracovník vykonává výdělečnou činnost. V případě souběžně vykonávané činnosti je státem pojištění obvykle stát bydliště.
 • Jsme sice povinni platit povinné pojistné, ale zároveň máme právo na sociální zabezpečení, pomoc i dávky.
 • Je možnost nechat se zaměstnat přes nějakou agenturu. Je-li kvalitní, určitě kromě zprostředkování zprostředkování zaměstnání i poradí a upozorní. Důležité je, že agentura musí mít povolení ke zprostředkování zaměstnání
 • Před odjezdem je dobré se poradit – jak ČSSZ, ÚP (Eures), ZP….. je dobré mít na všechny otázky odpovědi písemně, pro případ nepochopení se předejde zbytečným dohadům a případným nedoplatkům

Navigace

 

Kontakt

logo-rrapkRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje
náměstí  Republiky 12, 530 21 Pardubice

Pro případný zájem o zapojení se do projektu můžete využít níže uvedené kontakty:

Ing. Jarmila Krejčí - projektový manažer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 913

Mgr. Petra Srdínková - manažer aktivity č. 02

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 914