Informace o souběžných zaměstnáních ve více státech - Chodím do práce v Pardubickém kraji

loga-eu

Tento projekt je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky.

Informace o souběžných zaměstnáních ve více státech

Je možné, že své zaměstnání v ČR nepřerušíte a současně začnete pracovat jako zaměstnanec v jiném členském státě. V takových případech budete většinou podléhat právním předpisům státu, v němž bydlíte (odvod pojistného a pobírání dávek).

Pokud je vaše bydliště (centrum zájmů – místo, v němž máte nejširší vazby) v ČR, je třeba před začátkem výdělečné činnosti kontaktovat následující české instituce:

AČeskou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) příslušnou zpravidla podle sídla vašeho zaměstnavatele, které byste měli oznámit začátek souběžné činnosti v několika členských státech. Na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele podané na místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) bude následně rozhodnuto o vaší příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, tzn., ve kterém členském státě podléháte pojištění.
Pokud ČSSZ rozhodne, že budete i nadále pojištěni v ČR, musíte o této skutečnosti informovat zaměstnavatele a především ho se seznámit s tím, jak má odvádět pojistné ČSSZ. Je důležité zmínit, že zahraniční zaměstnavatel bude kromě pojistného ČSSZ odvádět i pojistné vaší české zdravotní pojišťovně. Pokud naopak ČSSZ určí jako stát pojištění jiný členský stát, budete ze všech zaměstnání v různých státech odvádět pojistné tomuto státu.

BPokud jste byli před započetím souběžné činnosti zdravotně pojištěni v ČR, je třeba kontaktovat zdravotní pojišťovnu, u níž jste doposud v ČR pojištěni. Do doby, než obdržíte rozhodnutí ČSSZ o právní příslušnosti k předpisům konkrétního státu, budete odvádět pojistné na zdravotní pojištění za podmínek a ve výši, jako by se jednalo pouze o zaměstnání na území ČR. Po obdržení rozhodnutí a za předpokladu, že příslušným státem bude ČR, jste povinni odvádět do českého systému i pojistné z příjmů ze zaměstnání v ostatních členských státech. V opačném případě (příslušný bude jiný členský stát) předložte české zdravotní pojišťovně rozhodnutí o příslušnosti k právním předpisům a požádejte ji o vrácení všech plateb pojistného za dobu souběhu zaměstnání. Budete povinni je odvést pojišťovně určeného členského státu.

CPokud jste byli před započetím souběžné činnosti pojištěni v ČR a nyní došlo ke změně, a vy nebo vaši rodinní příslušníci pobíráte některou z dávek od úřadu práce (ÚP), je třeba informovat kontaktní pracoviště ÚP o nastalé změně.

Podle koordinačních nařízení podléháte právním předpisům jediného státu. V tomto státě jste sociálně pojištěni a odvádíte do jeho systému příspěvky na pojistném na sociální zabezpečení a to i z příjmů z činnosti, kterou vykonáváte v jiném členském státě.

 

 

Kontakt

logo-rrapkRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje
náměstí  Republiky 12, 530 21 Pardubice

Pro případný zájem o zapojení se do projektu můžete využít níže uvedené kontakty:

Ing. Jarmila Krejčí - projektový manažer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 913

Mgr. Petra Srdínková - manažer aktivity č. 02

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 914