Volná živnost - Chodím do práce v Pardubickém kraji

loga-eu

Tento projekt je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky.

Volná živnost

Volná živnost je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost. Pokud chceme vykonávat volnou živnost, ohlásíme to na jakýkoliv živnostenský úřad, doložíme, že nám je více než 18 let, a že jsme způsobilí k právním úkonům. Výpis z trestního rejstříku si již úřad zajistí sám. Nakonec zaplatíme poplatek 1 000 Kč. Pokud jsme začínající podnikatel, vyplníme jednotný registrační formulář, pokud již některou volnou živnost máme, na jakémkoliv živnostenském úřadu doplníme bezplatně nové obory, které chceme přidat.

Další skupinou živností jsou živnosti vázané, pro které musí být splněny dané podmínky ohledně vzdělání nebo předepsané délky praxe. Vzděláním se rozumí odborná způsobilost prokázaná ukončeným odborným vzdělání, rekvalifikací, apod.

Při zřizování stejně jako u volné živnosti vyplníme jednotný registrační formulář a zaplatíme poplatek 1 000 Kč.

Třetí skupinou živností jsou řemeslné živnosti. Jako podmínka pro získání takové živnosti je prokázání odborné způsobilosti. Tato způsobilost se prokazuje následujícími doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,

 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,

 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo

 • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

 

Popř. lze tyto dokumenty nahradit doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

 • vykonání šestileté praxe v oboru.

Při zřizování stejně jako u předchozích dvou živností vyplníme jednotný registrační formulář a zaplatíme poplatek 1 000 Kč.

Poslední skupinou živností jsou koncesované živnosti. Při zřizování stejně jako u předchozích třech živností vyplníme jednotný registrační formulář a zaplatíme poplatek 1 000 Kč.

Živnost můžeme rovněž přerušit nebo pozastavit. Provozování živnosti lze přerušit na libovolnou dobu - na měsíc – např. sezónní práce či celé roky. Po přerušení živnosti nemusíme platit sociální pojištění, nicméně se nepojištěné měsíce nezapočtou jako odpracovaná doba pro nárok na důchod.

Přerušení živnosti musíme oznámit do osmi dnů správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně, do patnácti dnů finančnímu úřadu. Živnostenský úřad není nutné informovat, lze tam ovšem provést všechna oznámení pomocí změnového listu. Toto lze provézt na kterémkoliv živnostenském úřadě. Pokud chceme během přerušení získat podporu v nezaměstnanosti, musíme informovat i úřad práce.

Opětovné obnovení živnosti můžeme lze opět provézt pomocí změnového listu na kterémkoliv živnostenském úřadě, nebo je nutné informovat jak správu sociálního zabezpečení tak i svoji zdravotní pojišťovnu.

Obdobným způsobem, jako lze živnost přerušit, lze i živnost ukončit. Souhlas finančního úřadu není nutné dokládat. 

Kontakt

logo-rrapkRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje
náměstí  Republiky 12, 530 21 Pardubice

Pro případný zájem o zapojení se do projektu můžete využít níže uvedené kontakty:

Ing. Jarmila Krejčí - projektový manažer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 913

Mgr. Petra Srdínková - manažer aktivity č. 02

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 914